Legalisatie


Hoe weten de officiële instanties of de handtekeningen op jouw officiële documenten wel authentiek zijn? Dit weten ze aan de hand van legalisaties. Een legalisatie is een verklaring van een officiële instantie waarin wordt verklaard dat de handtekening op het document authentiek is.

Met de legalisatie van een beëdigde vertaling wordt bedoeld dat de griffier op de Rechtbank van Eerste Aanleg de handtekening van de vertaler voor authentiek verklaart. Enkel zo zijn de officiële instanties er zeker van dat de vertaling wel degelijk gemaakt werd door een officiële beëdigde vertaler.

Het kan best zijn dat uw documenten nog tal van andere legalisaties moeten ondergaan. Vooral dan in een internationale context.

FLANDERS OUT


Als uw beëdigde vertaling bestemd is voor het buitenland dan moet u vragen aan de ambassade van desbetreffend land welke legalisaties nodig zijn. In de meeste gevallen is de procedure als volgt:

- Legalisatie door de Rechtbank van Eerste Aanleg
- Legalisatie door de FOD Justitie
- Legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken
- Vertaling en Origineel document binnenbrengen bij je ambassade


FLANDERS IN


Als u officiële documenten meebrengt uit het buitenland dan vraagt u best aan de Belgische ambassade in het desbetreffende land welke legalisaties uw documenten moeten ondergaan. In de meeste gevallen moet u de volgende procedure volgen in het buitenland::

- Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Legalisatie door de Belgische Ambassade of het Belgisch Consulaat


Adressen voor Legalisaties in België:


RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG


Dienst Legalisaties
Justitieplein 1
9200 Dendermonde
052/260.711

openingsuren: ma-vr: 8:30-12:30/13:30-16:00
legalisaties: enkel op woe-morgen
(vertalingen binnenbrengen op dinsdag vóór 16u, ze kunnen opgehaald worden vanaf woe-namiddag)
kostprijs: gratis

FOD JUSTITIE


Diensten van de Voorzitter
Legalisaties & Parlementaire vragen
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel. 02/542.65.62 (NL) of 542.65.61 (FR)
Fax 02/542.70.52
Email: legal@just.fgov.be
Website: www.just.fgov.be

openingsuren: ma-vr: 9:00-11:45 en 14:00-16:00
kostprijs: gratis

FOD BUITENLANDSE ZAKEN


dienst C2.1 Legalisatie:
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (loketten op nr. 27)
Tel. 02/501.81.11
Email: legalisatie.bz@diplobel.fed.be
Website: http://diplomatie.belgium.be/nl

openingsuren: ma-vr: 9:00-12:30 en 13:30-15:30
kostprijs: 15 euro per document

ook mogelijk via de post: opsturen documenten + bewijs betaling
betaling: Rek: 100-0086141-39 ; mededeling: C2.1 + je eigen naam

AMBASSADES EN CONSULATEN

Klik hier voor de adressen van alle ambassades en consulaten in België.

Adressen voor Legalisaties in het buitenland


MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het buitenland zal u met plezier dit adres meedelen.

AMBASSADES EN CONSULATEN

Klik hier voor de adressen van alle Belgische ambassades en consulaten in het buitenland..